Anställningsförmåner

Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd.

Friskvårdsbidrag

Vi vill att du ska må bra och tycker att friskvård är en viktig del i detta. Därför har Gnesta kommun tecknat avtal med friskvårdsförmedlaren Epassi. På så sätt blir det enklare för dig att använda ditt friskvårdsbidrag. Genom Epassi får du tillgång till ett stort och varierat utbud av tjänster inom friskvård och hälsa. Friskvårdsbidraget är upp till 1 500 kr/år.

Rökfri arbetstid

I Gnesta kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas i flera av våra verksamheter. Det innebär att du som medarbetare själv har möjlighet att påverka din arbetstid med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

I verksamheter med i huvudsak administrativa arbetsuppgifter har du flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen och kring lunchen.

I verksamheter med arbetstid både dag, kväll och helg har du så kallat påverkansbart schema. Där lägger du schemat tillsammans med övriga arbetskamrater och din chef utifrån de behov som brukare/medborgare har.

Du som är lärare har förtroendearbetstid i genomsnitt 10 timmar per vecka. Den tiden disponerar du över.

Utökad semester

Du har 25 semesterdagar enligt lag. Som medarbetare i Gnesta kommun får du 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40. När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Utökad föräldraledighet

Som medarbetare i Gnesta kommun kan du ta ut hel föräldraledighet, utan lön, till dess att ditt barn är 3 år (enligt lag 1,5 år). En förutsättning är att du arbetat i kommunen minst 6 månader innan din ledighet eller sammanlagt 12 månader de senaste två åren.

Föräldrapenningtillägg

Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldrapenningtillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Försäkringar

Som medarbetare i kommunen har du fyra förmånliga försäkringar:

  • TFA-KL – trygghetsförsäkring vid arbetsskada från första anställningsdagen. Du och din chef gör tillsammans anmälan till försäkringen efter att du anmält arbetsskadan i KIA, kommunens system för rapportering av arbetsskador och tillbud.
  • AGS-KL – sjukförsäkring, kompletterar sjukersättningen.
    Efter 90 sjukdagar har du rätt till en extra sjuklön som motsvarar 10 % av din lön. Du gör själv anmälan till försäkringen hos AFA försäkring.
  • TGL-KL – tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall.
    I försäkringen ingår grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp.
  • KOM-KL – stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Tjänstepension

Som medarbetare i Gnesta kommun har du rätt till tjänstepension enligt kollektivavtalet AKAP-KR. Du får minst 6 % av din pensionsgrundande årslön att placera hos valfritt försäkringsbolag. Om du blir sjuk, är hemma för vård av barn eller ledig enligt föräldraledighetslagen så får du räkna också den tiden som tjänstepensionsgrundande. Dessutom finns rätt till förmån för efterlevande.

Löneväxling till pension

Gnesta kommun erbjuder dig som är tillsvidareanställd möjligheten att löneväxla till pension. Det innebär att du kan avstå en del av din lön och i stället få den insatt i en tjänstepensionsförsäkring hos Folksam. Överföringen till försäkringen görs av kommunen genom ett fast och månatligt bruttolöneavdrag från din lön.

Miljöbil som personalbil

Gnesta kommun erbjuder sina medarbetare möjligheten att hyra en miljöbil som personalbil. Syftet är dels att främja miljön genom att bredda marknaden för miljöfordon och dels att kunna erbjuda anställda denna möjlighet genom bruttolöneavdrag. Uthyrningen sker via Miljöbilscentralen AB.

Konstförening

Gnesta kommuns konstförening är en ideell förening som anordnar konstlotteri, föredrag, utställningar, studiebesök mm. Alla medarbetare i kommunen är välkomna att bli medlemmar till en ringa kostnad via bruttolöneavdrag.