Förvaltningschef till Barn- och utbildning

Är du den vi söker? Vi ska anställa en förvaltningschef till kommunens största förvaltning som ansvarar för kommunens verksamheter för barn och unga.

Vi erbjuder ett intressant och utmanande uppdrag där verksamheten arbetar med att nå hög kvalitet som präglas av arbetsglädje, delaktighet och engagemang. Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen är tillika skolchef.

Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för att alla elever i skolan och barn i förskoleverksamheten ska få möjlighet till kunskapsutveckling enligt skolans mål med en högre måluppfyllelse.

Du kommer att ingå i kommunens ledningsgrupp och har därmed en viktig roll att, utifrån din erfarenhet och kompetens och i nära dialog med andra chefer, arbeta för att möta framtida utmaningar inom hela kommunen. I ledningsgruppen blir du även en del av det positiva arbetet vi tillsammans gör för att fortsätta utveckla kommunen som geografisk plats, organisation och arbetsgivare.

Senast publicerad 2019-10-04