Kommunala bostadsbolaget Gnestahems logotyp

Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB söker VD

Är du en klok och inspirerande ledare som värderar samhällsutveckling högt? Vill du vara med på en tillväxtresa? Vill du bidra med din breda kompetens från fastighetsbranschen?

Då är du kanske den vi söker för att driva våra bolag in i framtiden.

Om tjänsten

Det breda arbetet som VD bygger på stort eget ansvar. Du rör dig mellan strategiskt och operativt arbete. Ditt ansvar är att leda, utveckla och företräda bolagen och dess verksamhet samt bygga vidare på vår ställning som en viktig aktör i Gnestas bostads- och näringsutveckling.

Du har övergripande personal-, budget- och resultatansvar för verksamheterna. Som VD hanterar du såväl ett operativt och inspirerande ledarskap gentemot medarbetarna som ett strategiskt ledarskap gentemot uppdragsgivare.

Vidare ansvarar du för samordning av bolagens alla resurser och tillsammans med övriga medarbetare, utveckla och förvalta bolagens samtliga fastigheter med fokus på långsiktig styrning och effektiv förvaltning. Det innebär att upprätthålla goda relationer mellan ägare och bolagen och därigenom skapa effektiva, gemensamma processer och bästa möjliga mervärde för såväl bolagen som kommunen. Bolagen ska vara proaktiva och erbjuda kommunen nya grepp och lösningar, att vara en inspiratör och rådgivare.

Vi söker dig som vill ha det övergripande ansvaret att strategiskt och framåtsträvande säkerställa att både fastigheter och medarbetarna inom Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB utvecklas. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och för organisationen att kunna fortsätta leverera effektiv förvaltning med hög kundnöjdhet. Goda ledaregenskaper och kommersiellt tänkande är några nycklar till framgång.

Ditt genuina intresse för fastigheter och människorna som vistas där, samhällsutveckling och relationsbyggande gör dig till en naturlig katalysator i bolagets fortsatta utveckling.

Läs mer om jobbet och gör din ansökan här. Länk till annan webbplats.