Värdegrund

Värdegrunden är det som kännetecknar Gnesta kommuns chefers, medarbetares samt förtroendevalda politikers förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning.

Delaktighet - Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande.

Respekt - Alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött.

Ansvar - Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. Att se, höra och stödja varandra.

Gnesta - Vår kommun.

DRAG - Delaktighet, Respekt, Ansvar i Gnesta kommun

Senast publicerad 2019-01-16