Kommunens tomtkö

Gnesta kommun har en tomt- och småhuskö. Genom kön förmedlas kommunala småhustomter samt vissa småhus byggda i grupp. 

Regler för tomt- och småhuskön:

  • Alla som är fyllda 18 år får stå i kön.
  • En inträdesavgift på 300 kr tas ut, därefter är avgiften 100 kr/år.
  • Erbjudande om tomt eller hus sker enbart efter turordning.

Om du vill anmäla dig till tomtkön kontaktar du servicecenter.