Föreningsarkivets arkivbestånd

Här presenteras en lista över de föreningar som levererat material till föreningsarkivet. Arkiven är i regel öppna för allmänheten att ta del av. Listan är organiserad alfabetiskt.

Arkiv i föreningsarkivet, Gnesta

Björnlunda Bågskytteförening
Björnlunda Hemvärn
Björnlunda Lottakår
Björnlunda avdelning av Svenska Landsbygdens Studieförbund
Björnlunda Unglottaavdelning
Björnlunda krets av Centerns Kvinnoförbund
Centerkvinnorna i Björnlunda
Centerkvinnorna i Gnesta
Daga Bangolfklubb
Daga hemvärn
Daga Härads Lottakår
Daga Härads Sjösänkningsbolag
Daga Idrottskrets
Daga kommunkrets av Centerpartiet
Daga-Villåttinge krets av Svensk Landsbygdsungdom, diskussionsklubben
Friluftsfrämjandet Stjärnhov
Frustuna Hembygdsförening
Frustuna-Björnlunda avdelning av Centerns Ungdomsförbund
Föreningen Folkets Hus i Gnesta
Föreningen Folkets Park
Försvarets befälsutbildning — FBU-föreningen, Gnesta
Första Majblommans lokalkommitté i Stjärnhov
Gnesta Alpina klubb
Gnesta DX-klubb Electron (kortvågsradio)PDF (Länken leder till en berättelse om klubben)
Gnesta Fotbollsförening
Gnesta Gymnastik och Idrottsförening
Gnesta Hemvärn
Gnesta Lottakår
Gnesta Musiksällskap
Gnesta Skyttegille
Gnesta Sportklubb (Vårdingen IF)
Gnesta Teaterförening
Gnesta-Daga lokalavdelning av Rädda Barnen
Gnesta-Daga SPF — Sveriges Pensionärsförbund
Gnestapojkarna
Gryts avdelning av Svenska Landsbygdens Studieförbund
Gryts Elektriska Distributionsförening
Gryts Hemvärn
Gryts Lottakår
Gryts Manskör
Gryts Unglottaavdelning
Gåsinge-Björnlunda Skyttegille
Gåsinge-Dillnäs brandkår
Gåsinge-Dillnäs Centeravdelning
Gåsinge-Dillnäs Hemvärn
Gåsinge-Dillnäs IF
IFK Gnesta
Konsumtionsföreningen i Gnesta
Kyrksjöprojektet, Träffpunkt Björnlunda
Musik vid Frösjön
PRO Björnlunda
Stjärnhovs Bastuförening
Stjärnhovs missionsförening
Svenska Järnvägsmannaförbundet avdelning 54
Sörmland — Gryts Röda Korskrets