Föreningsarkivets arkivbestånd

Här presenteras en lista över de föreningar som levererat material till föreningsarkivet. Arkiven är i regel öppna för allmänheten att ta del av. Listan är organiserad alfabetiskt.

Arkiv i föreningsarkivet, Gnesta

Björnlunda Bågskytteförening
Björnlunda Lottakår
Björnlunda avdelning av Svenska Landsbygdens Studieförbund
Björnlunda Unglottaavdelning
Björnlunda krets av Centerns Kvinnoförbund
Centerkvinnorna i Björnlunda
Centerkvinnorna i Gnesta
Daga Bangolfklubb
Daga Härads Lottakår
Daga Härads Sjösänkningsbolag
Daga Idrottskrets
Daga kommunkrets av Centerpartiet
Daga-Villåttinge krets av Svensk Landsbygdsungdom, diskussionsklubben
Friluftsfrämjandet Stjärnhov
Frustuna Hembygdsförening
Frustuna-Björnlunda avdelning av Centerns Ungdomsförbund
Föreningen Folkets Hus i Gnesta
Föreningen Folkets Park
Försvarets befälsutbildning — FBU-föreningen, Gnesta
Första Majblommans lokalkommitté i Stjärnhov
Gnesta Alpina klubb
Gnesta DX-klubb Electron (kortvågsradio) Pdf, 3 MB. (Länken leder till en berättelse om klubben)
Gnesta Fotbollsförening
Gnesta Gymnastik och Idrottsförening
Gnesta Lottakår
Gnesta Musiksällskap
Gnesta Skyttegille
Gnesta Sportklubb (Vårdingen IF)
Gnesta Teaterförening
Gnesta-Daga lokalavdelning av Rädda Barnen
Gnesta-Daga SPF — Sveriges Pensionärsförbund
Gnestapojkarna
Gryts avdelning av Svenska Landsbygdens Studieförbund
Gryts Elektriska Distributionsförening
Gryts Lottakår
Gryts Manskör
Gryts Unglottaavdelning
Gåsinge-Björnlunda Skyttegille
Gåsinge-Dillnäs brandkår
Gåsinge-Dillnäs Centeravdelning
Gåsinge-Dillnäs IF
IFK Gnesta
Konsumtionsföreningen i Gnesta
Kyrksjöprojektet, Träffpunkt Björnlunda
Musik vid Frösjön
PRO Björnlunda
Stjärnhovs Bastuförening
Stjärnhovs missionsförening
Svenska Järnvägsmannaförbundet avdelning 54
Sörmland — Gryts Röda Korskrets