Sök vidare

Här hittar du information om vilka arkiv som finns bevarade och kan läsa innehållsförteckningar till äldre protokoll. Det finns även en grafisk presentation av kommunbildningarna från 1863 och framåt.

Varje kommun rymmer ett antal olika arkivbildare som i regel består av kommunens olika nämnder och styrelser. Vanligtvis har arkivbildaren samma verksamhetstid som kommunen, men ibland kan det variera exempelvis är Gnesta municipalsamhälle förtecknat under Gnesta kommun 1952 — 73, trots att där finns handlingar från 1884 och framåt.

Sökbara pdf-filer

Arkivförteckningar för kommunbildningarna fram till 1973 finns som sökbara pdf-filer. Klicka på rubrikerna till kommunerna för att få upp arkivförteckningarna. Kontakta kommunarkivarien för övriga arkivförteckningar.

För Björnlunda (1863 — 1951), Daga (1952 — 73) kommuner och Gnesta municipalsamhälle (1884 — 1912) finns det innehållsförteckningar till protokollen för kommunalnämnd, -stämma och -fullmäktige att ta del av som pdf-filer. Det finns även en sammanställning för barnavårdsnämndens i Gnesta kommun (1952 — 73).

De olika kommunbildningarna som utgjort det som idag är Gnesta kommun finns även beskrivna i grafisk form.