Innehållsförteckningar från protokoll

Här hittar du innehållsförteckningar från 1863-1973 från Björnlunda kommun, Daga kommun, Gneta municipalsamhälle och Barnavårdsnämnden i Gnesta kommun.

De fullständiga protokollen finns i kommunarkivet, vanligtvis i som handskrivna böcker och alla är välkomna att ta del av dem.

Björnlunda kommun 1863 — 1951

Daga kommun 1952 — 73

Gnesta municipalsamhälle, styrelsen 1884 — 1954

Gnesta kommun, barnavårdsnämnden 1952 — 73

Kommunalstämma

Ett forum som omfattade alla röstberättigade invånare. Innan 1918 var stämman kommunens högsta beslutade organ, men efter 1918 togs de flesta frågor över av kommunalfullmäktige.

Kommunalfullmäktige

Motsvarar dagens kommunfullmäktige och blev obligatoriskt 1918 för alla landskommuner med fler än 1500 invånare.
I Björnlunda fanns kommunstämman kvar ända tills 1949, trots att man införde kommunalfullmäktige från och med 1919.

Kommunalnämnd

Motsvarar dagens kommunstyrelse och var stämman respektive fullmäktiges verkställande organ.

Municipalsamhälle

I Gnesta hade stationssamhället ett eget kommunalt styre som inte motsvarade den kyrkliga organisationen på samma sätt som landskommunerna. Municipalsamhället rätt att ta upp skatter och en del av de så kallade stadsstadgorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring brand, byggnationer, ordning och hälsovård gällde. 

Barnavårdsnämnd

En obligatorisk nämnd mellan 1926 och 1982, efter det har socialnämnden tagit över uppgifterna.