Gnesta kommuns historiska kommunbildningar från år 1863 fram till idag.

Gnesta kommuns

Kommunbildningar 1863 och framåt

I slutet av 1800-talet bestod det som idag är Gnesta kommun, av sex kommuner och ett municipalsamhälle. I mitten av 1900-talet slogs dessa samman till två kommuner.

Tre betydande kommunindelningsreformer har genomförts

  • 1952 när de sex landskommunerna slogs samman till två storkommuner, Gnesta och Daga.
  • 1974 när Gnesta och Daga gick in i Nyköpings kommun.
  • 1992 när Gnesta blev en egen kommun.