Skylt vid tågstationen i Björnlunda som det står Björnlunda på

Björnlunda

Björnlunda ligger en mil väster om Gnesta invid Kyrksjön. Det omgivande landskapet är kuperat och består av omväxlande odlings- och skogsbygd. Väg 57 passerar genom Björnlunda och sträckan Gnesta – Flen trafikeras dagligen med buss.

Tätorten Björnlunda har cirka 830 boende och cirka 640 personer på landsbygden. Björnlunda domineras av både äldre och nyare villor. I centrum finns busshållplats, matbutik och de flesta av flerfamiljshusen. I Björnlunda kan du äta gott och spela bangolf. Se relaterad info.

Service och utbud

I anslutning till tätorten bortanför Björnlunda Kyrka ligger Welandersborgsskolan (årskurs F-6) och en förskola finns i anslutning till skolan.

I Björnlunda tätort finns en multiplan, en BMX-bana och ett utegym. Där finns också en fotbollsplan som vintertid förvandlas till en skridskobana. Du hittar också ett elljusspår i Björnlunda.

Äldreboendet Ekhagen ligger vackert med utsikt över Ekbackarna nära hembygdsgården Bortanför ligger Skansberget med vandringsstigar och bronsåldersgravar.

Omgivningar

Numera är kanske Björnlunda mest känt för sin mycket vackra och välskötta hembygdsgård med 17 byggnader, de flesta från 1700-talet. Sedan 1938 används hembygdsgården också som vandrarhem på sommaren. Med fyra rum i gamla loftbodar och endast åtta bäddar är det ett av landets minsta vandrarhem.

Eriksgatan har sannolikt sitt ursprung i Svearikets uppkomst under 1000- och 1100-talen e.Kr. Den nyvalde kungen skulle färdas genom flera landskap och erhålla trohetseden. Eriksgatan är idag en cykelled. Leden börjar vid hembygdsgården i Björnlunda men är bitvis svår att ta sig fram på.

Välkommen till Björnlunda!