Brygga i Kyrksjön i Björnlunda en sommardag

Björnlundas historia

I kommunens mitt ligger Björnlunda gamla socken. Ett dominerande inslag i socknen är de många herrgårdarna med inte mindre än åtta säterier.

I Björnlunda finns flera herrgårdar där adelsmän varit ägare. Nämnas kan det vackra Elghammar som ägts av samma familj i nära tvåhundra år. Slottet ligger på en udde i den vackra sjön Lockvattnet.

Ägaren av Jakobsbergs säteri testamenterade pengar till en samlingssal i Björnlunda som blev Wattrangsborg. Samlingssalen ligger vid den ena infarten till samhället. Det är ett vackert hus med plats för ett hundratal personer och nyttjas för fester och olika sammankomster av föreningar och företag.

Järnåldersgravar

Ännu äldre än herrgårdarna är de större byarna som i huvudsak funnits på plats sedan vikingatid. Av de cirka tusen järnåldersgravar som finns i socknen ligger nästan samtliga i anslutning till byarna.

Önnersta by

En kilometer söder om tätorten ligger Önnersta by som under lång tid var centrum för ett stort område. Den viktiga färdvägen mellan Gripsholms slott och Nyköpingshus passerade genom byn. Tidigt uppfördes här ett gästgiveri där flera svenska regenter med stora följen övernattade.

Under sextonhundratalet fanns det ett särskilt så kallat kungshus här som drottning Christina lät uppföra. Här hölls det marknader och så småningom fanns det apotek, bank och affär i Önnersta by. På hembygdsgården i Björnlunda finns bland annat gamla historiska byggnader från Önnersta bevarade.

När järnvägen mellan Stockholm och Göteborg invigdes 1862, flyttade servicefunktionerna närmare järnvägsstationerna och Gnesta övertog sedan rollen som centrum i bygden.