Historiska bilder

Bilder lånade från Frustuna Hembygdsförening.

Marknad 1870-talet.

Bryggeriet och Gnestahöjden sett från Wisbohammar i slutet av 1800-talet.

Gnesta järnvägsstation med delar av personalen någon gång mellan 1895-1900. Bildkälla: Järnvägsmuseum i Gävle.

En marknadsdag i Gnesta på 1890-talet med järnvägsrestaurangen i bakgrunden.

Gnestas första brandbil, 1930-talet.

Stora Torget från 1940-talet.

Stora Torget 1965, i förgrunden till vänster Korv-Kurres kiosk och till höger Pressbyrån och taxistationen.

Centrala Gnesta 1966 med Dagagatan och Torgatan i förgrunden, brandstationsbygget pågår. Mitt i bilden syns Elektron och kommunhuset.