Laxne från ovan.

Laxnes historia

I forna tider gick farleden från Östersjön upp till Mälaren här förbi. I övergången mellan stenålder och bronsålder började så grusåsen höja sig ur havet. Nu fick man börja dra båtarna över landremsan på sin färd mot Mälaren.

Vid denna dalspärr växte byn Laxne upp. Den blev så småningom huvudort mitt på gränsen mellan socknarna Dillnäs och Gåsinge. I trakten ligger minnen från de olika tidsåldrarna tätt. Här hittar du fornborgar, bronsåldersrösen och så småningom Eriksgatan. När järnhanteringen kom igång fraktades malm och träkol på Klämmingen och Marvikensjöarna upp mot Åker. På 1600-talet anlades flera små järnbruk i Laxnes närhet.

Olika verksamheter

Med tiden öppnades två krogar i byn. Under en kort period efter sekelskiftet 1800-1900 prövade man även ångbåtstrafik från Gnesta. I Laxne hade nu näringsidkare av olika slag etablerat sig. Länge konkurrerade två handelsbodar med varandra, det fanns också ett slakteri och ett mejeri.

I mejeriet inrymdes till en början även byns telefonväxel. Säkert kom en del av butikernas kunder från Skottvångs Gruva, där malmbrytning pågick fram till 1920. På 1930-talet fick byn ett café där idrottsfolket samlades efter sina fotbollsmatcher, som fram till 1949 utkämpades på den starkt lutande Laxnevallen. I Slaktarns hage anordnades dessutom välbesökta danser med tillhörande attraktioner.

Skolor

Skolundervisning bedrevs först på olika platser i trakten till dess att den permanenta skolan blev klar på 1870-talet. I den lilla stugan i Spårbacken inrymdes småskolan och där bodde även mjölnarfamiljen. På 1960-talet lades Laxne skola ner — för att år 2004 återuppstå i ny skepnad då i den gamla skolan mitt i byn som idag är en föreningslokal som kallas Laxnegården.

Fabriker

På 1950-talet fanns i Laxne även snickerifabrik och bilverkstad med bensinmack. Snickerifabriken omvandlades på 1950-talet till Fjäderfabriken. Detta företag gav in på 1990-talet arbete åt många Gåsinge-Dillnäsbor.