Stjärnhovs centrum 1965.

Stjärnhovs historia

Stjärnhov har sitt ursprung i den bebyggelse som uppstod efter 1862 då Västra stambanan drogs genom socknen och ett stationshus byggdes. Mark till stationshuset skänktes av ägaren av Stjärnhovs säteri och stationen fick därigenom namnet Stjärnhov.

Stjärnhovs säteri hette tidigare Nässelsta. 1815 fick den nye ägaren, C.C. Stiernefelt, tillstånd att ändra säteriets ursprungliga namn Nässelsta. Namnbytet har ett samband med den intilliggande Hovgården som då slagits samman med Nässelsta. Gryts socken fick ett stationssamhälle med affärer, bostäder och så småningom växte även industirer fram.

Olika verksamheter

På femtiotalet fanns Kindblads lanthandel, Konsum och Lundströms, manufaktur, Röda Fyren – en basar för leksaker och damkonfektion, charkuteriaffär, blomster- och fiskaffär, konditori, järnvägskiosk, två banker, mejeri, bussbolag, bilverkstad, polisstation, läkar- och distrikssköterskemottagning, tandläkarmottagning, telefonstation, snickeriverkstad, målarfirma, byggmästare, vävkammare, konstnärer, frisörer, trädgårdsmästeri, kvarn och sju taxibilar.

Skolor

Tack vare en donation från inspektor Per Weller på Graneberg fick Gryt sin första skola redan 1833, den fick namnet Wellerska skolan. Så småningom byggdes skolor i olika delar av socknen. Det har funnits skolor vid Lilla Lammsätter, Jälund, Öllösa, Åsbacka och Kexle.

År 1961 centraliserades all skolundervisning till Kexle skola. Så blev Kexle skola också otidsenlig och Kvarnbackaskolan med gymnastikhall och slöjdsalar togs i bruk 1984. Deltidsförskola infördes 1969. Den bytte lokal flera gånger och flyttade på hösten 1992 in i  Kvarnbackaskolan.

Gryt socken

Gryts kyrka, vars äldsta del byggdes på 1100-talet fick sitt namn efter sjön Gryten som låg nedanför kyrkan. Så småningom skänkte kyrkan sitt namn till sjön, som blev Kyrksjön. Kyrkan har byggts till i flera omgångar, först på 1300-talet då den förlängdes, på 1400-talet byggdes sakristian och 1778 invigdes den del som än idag kallas nykyrkan.

Kyrkbacken var medelpunkten för kyrkans verksamhet och även för undervisning, fattigvård och det kommunala självstyret. I sockenstugan samlades socknens förtroendemän.

Föreningslivet

Hembygdsföreningen underhåller Gryts hembygdsgård. Brasan på Valborg och majstången på midsommar är givna dragplåster. Andra tider på året lockas besökare till allsångskvällar, friluftsgudstjänst, sommarauktion, brasaftnar och andra aktiviteter. Hembygdsgården är populär att hyra för festligheter med dans på logen.

Gryts Föreningshus

Byggnadsföreningen Gryts Föreningshus bildades på 40-talet. Föreningen byggde med hjälp av byggmästare och lokala hantverkare Föreningshuset som invigdes 1955. Riksteatern visade föreställningar på scenen flera gånger per år, salongen fylldes med stjärnhovsbor och solbackastudenter.

I början var det bio två gånger i veckan, sedan blev det en film i veckan och i början på 90-talet avslutades biografen. Sedan dess drivs Föreningshuset ideellt utan vaktmästare, styrelsemedlemmarna har jour och sköter driften och vid större reparationer kallas traktens hantverkare in

Stjärnhovs Idrottsklubb

Stjärnhovs Idrottsklubb bildades 1921. Det började med friidrott på den första idrottsplatsen, Stjärnvallen. Sedan utökades verksamheten med fotboll och Dammhagens idrottsplats invigdes 1940, under kriget. Det finns många minnen från dansbanan vid Dammhagen, när den var som mest populärt kunde föreningen räkna in 800 personer en festkväll.