Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och kommunens kostenhet.

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret ansvarar för det övergripande arbetet med att samordna, utveckla och leda verksamheterna inom förskola, grund- och gymnasieskola samt kostenheten. På kontoret arbetar planeringschef, utredare, strateg, systemförvaltare samt administrativa assistenter med ansvar för bland annat placering i förskola och skola och skolskjutshandläggning.

Förskola och pedagogisk omsorg

I kommunens förskolor går cirka 450 barn i åldern 1-5 år. Björnlunda, Laxne och Stjärnhov har alla en förskola på orten och i Gnesta tätort finns sex förskolor. Fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg finns etablerade i Gnesta tätort.

Grundskola och fritidshem

I Gnesta kommun finns fyra kommunala grundskolor: Frejaskolan F-9 och Dansutskolan F-6 i Gnesta samt Welandersborgs skola F-6 i Björnlunda och Kvarnbackaskolan F-6 i Stjärnhov. Fritidshemsverksamhet finns på alla skolor. I kommunen finns dessutom en fristående waldorfskola med förskoleklass, grundskola F-9 och fritidshem.

Elevhälsan

I Gnesta kommun samlar elevhälsan följande kompetenser: skolsköterskor, skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger och talpedagog. Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.

I uppdraget ingår att bevaka att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuella riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generella inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan gör vid behov utredningar av pedagogisk, psykologisk och medicinsk karaktär

Gymnasium

Kommunen har ingen egen gymnasieskola men har samverkansavtal med närliggande kommuner, där Gnesta kommuns gymnasieelever erbjuds gymnasieutbildning.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, drama/teater, musik och musikal. Vi vänder oss till alla barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 3-25 år, i Gnesta kommun. Undervisning för elever i årskurs ett och två bedrivs i form av LEK-kurser på alla grundskolor i kommunen. För barn i förskoleåldern har vi danslekgrupper.

Fritidsgården

Fritidsgården Chill ligger centralt i Gnesta och är en plats för barn och ungdomar 12-19 år. Fritidsgården hjälper till att rusta ungdomarna för ett gott vuxenliv samt ge dem trevliga och utvecklande fritidssysslor. Här kan du spela biljard, pingis, air hockey, fotbollsspel, spela in musik i vår nya musikstudio, teckna och måla eller spela dator- och TV-spel. Fritidsgården anordnar även evenemang såsom filmkvällar, disco, turneringar, matlagning eller LAN och åker även på några utflykter varje år.

Kostenheten

Kostenheten lagar god, varierad och näringsriktig mat till förskola, skola och äldreomsorg, med en strävan efter att laga all mat från grunden. Alla matgäster har inflytande på måltidsverksamheten. Genom matråd på skolorna och inom äldreomsorgen får vi in synpunkter och önskemål och kan därigenom utveckla maträtter och tillbehör tillsammans med våra matgäster.

Inom förskolan finns det både tillagningskök och mottagningskök som får sin mat levererad från våra skolkök. Där serveras frukost, lunch och mellanmål. Inom skolan lagas lunch till 1500 elever fördelat på fyra tillagningskök och 150 portioner skickas till förskolors mottagningskök eller dagverksamhet.

Inom äldreomsorgen finns två tillagningskök som lagar mat till 100 boende, 70 matlådor till de som bor hemma samt cirka 35 portioner till lunchservering och dagverksamhet.