Kostenheten

Kostenheten lagar mat till förskola, skola och äldreomsorg. Vår uppgift är att servera god, varierad och näringsriktig mat. Vi strävar efter att laga all mat från grunden.

Alla matgäster har inflytande på måltidsverksamheten. Genom matråd på skolorna och aktiva kostombud inom äldreomsorgen får vi in synpunkter och önskemål och kan därigenom utveckla maträtter och tillbehör tillsammans med våra matgäster.

Inom kostenheten har vi 30 medarbetare.