Tekniska verksamheten

Gnesta kommuns tekniska verksamhet ansvarar för vatten, avlopp, gator, parker och avfallshantering. Vi är uppdelade i två avdelningar och två enheter.

Verksamheten ansvarar också för många investeringar när det gäller gator, parker och lekplatser.

Renhållningsavdelningens uppdrag är att:

  • sköta driften av Återvinningsgården
  • ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp.

Tekniska verksamhetens uppdrag är bland annat att:

  • administrera kundfaktureringen och löpande in- och utbetalningar som rör detta
  • administrera passerkorten till återvinningsgården
  • administrera abonnemang gällande vatten, avlopp, sophämtning och slamtömning.