Miljöenheten

Miljöenheten är vår lokala tillsyns- och kontrollmyndighet.

Vi utför tillsyn och kontroller inom följande områden:

  • miljö
  • alkohol
  • tobak
  • läkemedel
  • livsmedel.

Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndigheten som formellt ansvarar för alla beslut. Det gäller såväl de som fattas i nämnden som de på delegation av förvaltningens tjänstemän. I vissa fall är även länsstyrelsen lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för verksamheter i Gnesta kommun. 
 
Genom kontakt med oss i till exempel förprövning av ärenden möjliggörs en dialog mellan dig och miljöenheten. På så sätt hjälper vi varandra att minska påverkan på miljön och hälsan från det du vill göra på ett bra sätt.