Renhållningsenheten

Vi arbetar med att se till att ditt avfall hämtas och behandlas på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

Vårt uppdrag är bland annat:

  • Insamling av mat- och restavfall
  • Insamling av farligt avfall från hushåll
  • Insamling av grovavfall från hushåll
  • Insamling av slam från enskilda avlopp
  • Behandling av mat- och restavfall
  • Behandling av farligt avfall
  • Behandling av grovafall från hushåll
  • Behandling av slam från enskilda avlopp

Många av våra uppdrag sköts av upphandlade entreprenörer.

På Återvinningsgården i Gnesta har vi egen personal, men allt avfall hämtas och behandlas av entreprenörer.