Tekniska kontoret

På tekniska kontoret hjälper vi till med administration åt både gatuenheten, va-enheten och renhållningsenheten.

Våra uppdrag är bland annat att:

  • administrera kundfaktureringen och löpande in- och utbetalningar som rör detta
  • administrera passerkorten till återvinningsgården
  • administrera abonnemang gällande vatten, avlopp, sophämtning och slamtömning.