Administration och bistånd

Verksamheten ansvarar bland annat för handläggning av myndighetsbeslut inom såväl socialtjänstlagen (SoL) som lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här finns även specialist- och stödfunktioner som arbetar för att utveckla förvaltningens verksamheter.

Verksamhetens huvuduppdrag är:

  • Tillhandahålla specialist- och stödfunktioner som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), IT-stöd i form av systemförvaltare samt utredare och verksamhetsutvecklare.
  • Samordning för våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer (VINR) samt Folkhälsa.
  • Samordning för uppdrag psykisk hälsa (PRIO).
  • Biståndshandläggning med myndighetsbeslut för olika insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
  • Driva och utveckla den förebyggande verksamheten och samlingsplatsen Träffpunkten. Erbjuda anhörigstöd, aktivitetscenter samt driva arbetet med kommunens frivilligverksamhet och samverkan via mötesplatsen Powerhuset.