Administration och bistånd

Verksamheten ansvarar bland annat för handläggning av myndighetsbeslut inom såväl socialtjänstlagen (SoL) som lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här finns även specialist- och stödfunktioner som arbetar för att utveckla förvaltningens verksamheter.

Verksamhetens huvuduppdrag är:

  • Tillhandahålla specialist- och stödfunktioner som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), IT-stöd i form av systemförvaltare samt utredare och verksamhetsutvecklare.
  • Samordning för våld mot kvinnor och övriga former av våld i nära relationer (VINR) samt Folkhälsa.
  • Samordning för uppdrag psykisk hälsa (PRIO).
  • Biståndshandläggning med myndighetsbeslut för olika insatser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
  • Driva och utveckla den förebyggande verksamheten och samlingsplatsen Träffpunkten. Erbjuda anhörigstöd, aktivitetscenter samt driva arbetet med kommunens frivilligverksamhet och samverkan via mötesplatsen Powerhuset.

Administration och bistånd leds för närvarande av förvaltningschef Ann Malmström till och med den 30 september 2019, därefter tar nya verksamhetschefen Helen Brodin över.