Individ- och familjeomsorg

Gnesta kommuns Individ- och familjeomsorg innefattar socialtjänst vars huvudansvar är att hjälpa barn, ungdomar, vuxna och familjer som har olika problem och som behöver stöd på olika sätt.

Verksamhetens huvuduppdrag är:

 • Handläggning av ekonomiskt bistånd.
 • Stöd vid missbruk/beroende.
 • Stöd vid våld i nära relationer.
 • Utredning kring frågor som rör barn, ungdomar och familjer.
 • Dödsboanmälan.
 • Familjerättsfrågor eller familjehemsvård.
 • Preventiva insatser såsom råd- och stödmottagningen, socialt fältarbete, ungdomsmottagning och familjecentral.

Individ- och familjeomsorgen är specialiserade på olika frågor. Några kan exempelvis mer om försörjningsstöd, några kan mer om familjerättsliga frågor och råd och stöd till barnfamiljer. Eftersom verksamheten arbetar med många olika frågor har vi med denna uppdelning mer specialiserad kunskap för att kunna möta invånarnas olika frågor och behov.

Individ- och familjeomsorgens organisation

Individ- och familjeomsorgen leds av verksamhetschef Mats Engström och består av:

 • Administration
 • Ekonomi- och vuxengruppen
 • Barn- och familjegruppen
 • Öppenvården
 • Stödboende

Sekretess

Individ- och familjeomsorgen omfattas av sekretess. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om dig och dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående.

Anmälan om någon far illa

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att ta emot orosanmälningar för både barn och vuxna. Om du vet någon som riskerar att fara illa och kan behöva stöd, bör du kontakta socialtjänsten. Anmälan kan göras anonymt.

Socialjour

Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen i Gnesta kommun ligger hos Socialnämnden (tidigare Vuxen- och omsorgsnämnden). Efter kontorstid, det vill säga kvällar och helger, kan du vända dig till socialjouren när det gäller akuta, sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. I Gnesta är det ordförande eller dess ersättare i Socialnämnden som har socialjour. Socialjouren kontaktas via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Senast publicerad 2019-01-01