2021-05-06

Aktuell lägesbild covid-19

Nästa vecka kan du som är mellan 50-59 år boka tid för vaccination mot covid-19. Bokningen öppnar den 11 maj. Vaccinationen sker hos de privata aktörer som Region Sörmland upphandlat.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

  • Den 5 maj hade vi färre än sex konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
  • I Gnesta kommun var det 16 konstaterade fall vecka 17. Att jämföra med vecka 16 då det var 18 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 1006 konstaterade fall vecka 17. Att jämföra med vecka 16 då det var 1043 konstaterade fall.

Ta del av Regionen Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

  • Tisdagen den 11 maj öppnar bokningen för allmänhetens vaccination i Sörmland. I det första steget kan personer mellan 50-59 år boka tid för vaccination mot covid-19. Startdatum för övriga åldersgrupper är inte klart ännu och beror på vaccinleveranserna.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som kommer utföra vaccineringen i Stopp köpcentrum. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen kommer att finnas på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.
  • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Läs mer om vaccination i fas fyra på regionens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Åtgärder i våra verksamheter

  • Med anledning av den höga smittspridningen i Sörmland har högstadieeleverna på Frejaskolan delvis distansundervisning vårterminen ut, till och med 10 juni. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
  • Just nu pågår vår kampanj: Tänk efter före! där vi uppmanar alla Gnestabor att fortsätta följa rekommendationerna. Nu måste vi hålla i lite till och hjälpas åt att bromsa smittspridningen – även du.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Läs mer om kampanjen Tänk efter före! Länk till annan webbplats.

Nationella och regionala beslut

  • Smittspridningen är fortfarande hög i Sörmland och andelen virusvarianter ökar. De regionala rekommendationerna är därför förlängda till och med 16 maj 2021.

Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats. Länk till annan webbplats.