2020-05-13

Antal bekräftade fall inom vård och omsorg

Från och med onsdagen den 13 maj 2020 publicerar vi det totala antalet bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppgifterna avser brukare och publiceras på vår webbplats varje onsdag.

En gång i veckan lämnar landets kommuner in uppgifter till Socialstyrelsen om hur många brukare i de kommunala verksamheterna som är bekräftat smittade. Detta för att Socialstyrelsen ska kunna fördela skyddsutrustning efter behov.

I samband med att vi skickar uppgifterna till Socialstyrelsen varje onsdag kommer de att publiceras på vår webbplats. Uppgifterna anger hur många bekräftade fall av covid-19 som totalt finns i våra vård- och omsorgsverksamheter just den dagen.

Om det totala antalet bekräftade fall är färre än sex, anger vi inte det exakta antalet utan skriver ”färre än sex”. Detta för att vi gör bedömningen att det annars finns risk att enskilda kommuninvånare kan identifieras. För mer information om patientsekretess, se relaterad info.

Antal bekräftade fall av covid-19 i kommunens vård- och omsorgsverksamheter

Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just i dag.

  • Onsdagen den 13 maj 2020: 7