2021-09-07

Är du en av 1000?

Är du en av 1000 utvalda invånare som fått möjligheten att besvara årets medborgarundersökning? Nu, mellan den 6 och 14 september, skickas pappersenkäten ut.

Gnesta kommun ska vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. För att uppnå det så vill vi veta vad just du tycker. Medborgarundersökning genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Gnesta kommun. Undersökningen mäter din uppfattning om hur det är att leva och bo i Gnesta kommun.

Om du tillhör en av de utvalda så har du fått ett brev hemskickat. Där kan du välja att besvara undersökningen på en pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till den digitala enkäten finns i det informationsbrev som har skickats ut. Nu, mellan den 6 och 14 september, skickas pappersenkäten ut. Sammanlagt så är det 1 000 personer som får möjlighet att svara på denna enkät. Tänk på att varje svar är en möjlighet för oss att bli bättre.

Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november 2021, då stänger enkäten. Detta innebär att pappersenkäten måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten digitalt på webben är den 3 november, klockan 12.00. Nu vill vi att du tar dig tid att svara på frågorna. Din åsikt är värdefull.