2019-08-26

Är du en av 800?

I augusti kan du vara en av 800 utvalda invånare som får besvara årets medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Gnesta kommun. Varje svar är en möjlighet för oss att bli bättre.

Gnesta kommun ska vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. För att uppnå det så vill vi veta vad just du tycker. Gnesta är en liten kommun med en ambition att vara bra på det som du som medborgarna tycker är viktigt. Medborgarundersökningen är viktig för oss då den ger oss vägledning om dina önskemål och vilka områden som vi kan göra ännu bättre.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför denna undersökning på uppdrag av Gnesta kommun. SCB har gjort ett slumpmässigt urval av kommunens invånare i åldrarna 18-84 år. Insamlingen av svaren pågår augusti – november 2019. Just du kan vara en av de 800 invånare som har valts ut att medverka i undersökningen. Så nu hoppas vi såklart att du tar dig tid att svara på frågorna.