2022-04-28
Människor samlade i en grupp. De har västar på sig fsom visar att de är deltagare i en FRG, frivillig resursgrupp.

Bli en del av kommunens krisberedskap

Vill du göra en insats för det lokala samhället där du bor? Du kan vara med och bygga upp det civila försvaret och bli en del av en nystartad frivillig resursgrupp.

Vid olika former av samhällsstörningar prövas samhällets förmåga. Vid större extraordinära händelser kan vi räkna med att ordinarie kommunala resurser inte kommer att räcka till.

I syfte att skapa ett så robust samhälle som bättre klarar av att hantera samhällsstörningar behöver vi stöd av dig som invånare. Därför startar vi nu en ny Frivillig resursgrupp (FRG).

Läs mer om uppdraget och hur du anmäler för att vara med under våra sidor om krisberedskap.