2018-07-13

Bredbandsundersökning

Hur upplever du att bredbandet fungerar i kommunen fungerar och hur fungerar ditt bredband för dig? Hjälp oss att förbättra bredbandet i kommunen genom att svara på åtta frågor. Du tillför viktig information till vårt förbättringsarbete.

Kommunikation är grundläggande för att skapa tillväxt och trivsel. Det är viktigt att alla invånare får tillgång till snabbt och stabilt bredband för att kunna ta del av önskat utbud på internet.

Åtta frågor om ditt bredband

Vi vill veta hur ditt bredband fungerar. Hoppas du vill hjälpa oss genom att svara på våra åtta frågor. Du svarar helt anonymt. Svaren kommer att användas som underlag för att kunna förbättra bredbandsutbudet i kommunen.

Vem får svara?

Du som bor, arbetar eller har fritidshus i Gnesta kommun är välkommen att svara på frågorna.

Senast publicerad 2018-07-13