2021-01-21

Coronaviruset: Åtgärder i Gnesta kommun

På grund av ökad smittspridning av covid -19 övergick de lokala råden till nationella föreskrifter och allmänna råd den 14 december. Den 18 december gjordes ytterligare skärpningar.

De lokala verksamhetsanpassningar kommunen gjorde i samband med att de lokala råden infördes kvarstår tills vidare. Informationen nedan uppdaterades den 21 januari med information om att högstadiet på Frejaskolan har fortsatt distansundervisning och att kommunala idrottsanläggningar öppnar för idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare.

Frejaskolan

Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 på Frejaskolan kommer ha distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 5 februari. Elever i nian kommer dock ha närundervisning i de praktiska ämnena från och med måndag 25 januari. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan. Läs mer om distansundervisning.

Digitala möten

Kommunen kommer under perioden i så stor utsträckning som möjligt att ställa om fysiska möten till att bli digitala. Om det inte är möjligt att genomföra möten på ett smittsäkert sätt kan möten komma att ställas in.

Servicecenter

Servicecenters reception kommer att hållas öppen som vanligt vardagar, men stängt lördagar. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon och e-post. Se kontakt.

Du kan alltid kontakta kommunen och utföra tjänster via brev och mejl. Se kontakt. E-tjänster och sociala medier. Se relaterad info.

Vård- och omsorg

Kommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och grupp- eller serviceboende.

Du som är 70 år eller äldre och som beviljas färdtjänst av kommunen kommer så långt det är möjligt att erbjudas ensamresor, på rekomendation från smittskyddsläkaren i Region Sörmland. Det är Region Sörmland som ansvarar för färdtjänsten och trafiken utförs av Sörmlandstrafiken. Har du frågor gällande din färdtjänstresa ska du kontakta Sörmlandstrafiken på telefon 020-44 40 00.

Öppna förskolan

Öppna förskolan vid familjecentralen kommer enbart ta emot enskilda besökare som har särskilda behov av att upprätthålla kontakten med öppna förskolans personal.

Kultur- och fritid

Kommunala idrottsanläggningar

Från och med måndag 25 januari öppnar alla kommunala idrottsanläggningar för idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Detta efter ett beslut från regeringen. Läs mer här.

Biblioteket

Biblioteket är inte stängt utan verksamheten ställer om. Det innebär att du som låntagare får samma goda service men just nu tas inte fysiska besök emot i själva biblioteket. Det går fortfarande utmärkt att låna och beställa böcker på bibliotekets webbplats, eller genom att ringa biblioteket. Se kontakt. Böckerna avhämtas på servicecenter, Marieströmsgatan 3 i Gnesta. Bokade barngrupper kommer i vissa fall att tas emot.

Freja- Bad och Gym

Freja Bad och Gym är stängt för allmänheten tillsvidare enligt tidigare beslut. Köpta träningskort aktiveras när anläggningen åter öppnar.

Bokad simskola i grupp för barn kommer att genomföras när anläggningen åter kan öppnas.

Fritidsgården

Från och med den 22 december 2020 fram till den 24 januari 2021 kommer Fritidsgården Chill bedriva digital verksamhet via Discord och Instagram. Den fysiska fritidsgården kommer att vara stängd under samma period. Detta kan komma att förlängas om restriktionerna kvarstår. Som komplement till fritidsgårdens digitala mötesplatser kommer personalen vid olika tillfällen även finnas utomhus för att möta barn och unga.

Kulturskolan och Komtek

Undervisningen vid Kulturskolan och Komtek startar som vanligt den 18 januari, men via distansundervisning. Distansundervisningen kommer ges till och med den 24 januari, med möjlighet till förlängning ifall restriktionerna kvarstår. Mer information om hur undervisningen kommer att ske skickas till elever och vårdnadshavare under vecka 2.

Gnesta Ishall

Allmänhetens åkning ställs in tillsvidare.

Uthyrning av Elektron

Tills vidare är det inte möjligt för allmänhet, företag och föreningar att hyra lokalerna i Elektron. Lokalerna kommer enbart nyttjas för interna och politiska möten på ett smittsäkert sätt.

Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19