2021-08-24

Dags för årets medborgarundersökning

Nu drar Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i gång. Du kan vara en av de utvalda invånare som får besvara undersökningen som görs på uppdrag av Gnesta kommun. Varje svar är en möjlighet för oss att bli bättre.

Gnesta kommun ska vara en attraktiv plats att besöka, leva och verka i. För att uppnå det så vill vi veta vad just du tycker. SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Exempelvis vilket inflytande du upplever att du har som invånare. Undersökningen ger sedan svar på hur servicen fungerar och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter. Därför betyder dina svar mycket för oss.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Nyheter i årets undersökning

Det är några nya frågor jämfört med tidigare år. Frågorna handlar om hur du upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. Förutom nya frågor är det nytt att bredare åldersgrupper har möjlighet att lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att personer över 84 år kan delta.

Så här gör du

Om du tillhör en av de utvalda kommer du att få ett brev hemskickat. Du kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 24 augusti – 1 september. Webbenkäten går att besvara på engelska. Pappersenkäten finns också på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver du kontakta SCB. Information om detta finns i följebrevet som skickas ut.

Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november 2021, då stänger insamlingen. Detta innebär att pappersenkäten måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten digitalt på webben är den 3 november, klockan 12.00. Nu hoppas vi såklart att du tar dig tid att svara på frågorna. Din åsikt är värdefull.