2023-03-09

Drivmedel och olja i avloppsnätet

Vid en pumpstation i anslutning Gnesta avloppsreningsverk har det vid två tillfällen under januari månad 2023 uppmätts föroreningar av drivmedel, som bensin och diesel, och smörjolja i avloppsvattnet.

Rutiner och mätningar i avloppsvattnet gjorde att det miljöfarliga avfallet upptäcktes och omhändertogs innan det nått reningsverket, vilket gjorde att avloppsreningsprocesserna kunde fortlöpa utan störning.

Utsläppen har polisanmälts som skadegörelse.

Vid frågor, se Kontakt.