2019-07-08
Eld

Eldningsförbudet är upphävt

Från 8 juli är det åter igen tillåtet att elda utomhus. Det tidigare eldningsförbudet har upphävts/tagits bort då faran för spridning inte längre är stor.

Sörmlandskustens Räddningstjänst har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Gnesta kommun. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 11.00 måndagen den 8 juli 2019. Det var den 17 juni som Sörmlandskustens räddningstjänst beslutade om eldningsförbud i hela Gnesta kommun. Nu har de bedömt att det är tillåtet att elda igen.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Senast publicerad 2019-07-08