2020-11-24
Svart utropstecken på röd bakgrund

Förlängning av lokala allmänna råd i Sörmland

Den 5 november infördes lokala allmänna råd i Sörmland med tydliga uppmaningar om vad som förväntas av alla som vistas i länet. Råden har nu förlängts och gäller till och med den 13 december.

Syftet med de lokala allmänna råden är att minska den snabba smittspridningen av covid-19 som vi just nu har i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Läget är allvarligt och det är mycket viktigt att du som bor, jobbar och vistas i länet följer samtliga råd.

Kommunen ser över de anpassningar av verksamheter som genomfördes när de lokala råden infördes och informerar om dessa när beslut tagits om förändringas ska ske.

Detta gäller för alla som befinner sig i Sörmland:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

Detta gäller för verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser:

  • Verksamheter i Sörmland bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  • Arbetsgivare i Sörmland bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19länk till annan webbplats