2021-04-01

Förlängning av lokala rekommendationer

Smittspridningen fortsätter öka i Sörmland. Därför förlängs de lokala allmänna rekommendationerna till och med 2 maj 2021.

Smittspridningen av covid-19 har ökat sedan vecka 6 i Sörmland. Även andelen virusvarianter ökar snabbt. Därför har smittskyddsläkaren i regionen beslutat att förlänga och förtydliga de tidigare rekommendationerna.

Det här gäller alla:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Använd engångsmunskydd när du reser i kollektivtrafik och i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika.
  - Med nära kontakt menas inom 2 meter.
  - Med längre tid avses 15 minuter eller längre.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. Observera att detta alltid ska ske i samråd med arbetsgivare och skola. Arbetsgivaren och skolan bedömer om det är möjligt.
 • Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Läs mer på regionens webbplats om förlängning av lokala allmänna rekommendationer Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om regionala rekommendationer Länk till annan webbplats.

Gnesta kommun följer noggrant utvecklingen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Kommunens arbete med anledning av covid-19 hittar du här: gnesta.se/covid19