2021-01-27

Förlängt förfallodatum på betalningspåminnelse

På grund av sent utskick av påminnelser på obetalda fakturor har Gnesta kommun beslutat att flytta fram förfallodatumet till 5 februari.

Nu i januari skickades betalningspåminnelser på obetalda kundfakturor ut från Gnesta kommun gällande år 2019-2020. Tyvärr blev det en fördröjning i utskicket vilket medförde att det blev ett för kort förfallodatum. Nytt förfallodatum är fredagen den 5 februari.

Anledningen till att du fått en påminnelse på en äldre faktura först nu är för att ekonomienheten gått igenom obetalda fakturor som tidigare fått en betalningspåminnelse och nu skickat ut ytterligare en påminnelse på dessa.

Har du frågor om din faktura är du välkommen att ringa till kommunens servicecenter, se relaterad information.