2021-01-07
Gösta Olsson, 95 år, på Ekhagens äldreboende är den första Gnestabon som får vaccin mot covid-19.

Gösta Olsson får sin första dos vaccin av Claudia Cederqvist, patientansvarig sjuksköterska på Ekhagens äldreboende.

Första Gnestabon har vaccinerats mot covid-19

Idag, torsdag 7 januari, startade vaccineringen mot covid-19 i Gnesta kommun. Gösta Olsson, 95 år, på Ekhagens äldreboende var den första personen som fick sprutan.

– Det känns högtidligt och det gjorde inte alls ont att ta sprutan, det stack bara till lite. Nu hoppas jag att vi snart får ett slut på eländet med corona. Men vi får inte slappna av ännu, utan vi måste fortsätta följa råden för att bromsa smittan, säger Gösta Olsson, som i våras klarade sig lindrigt undan från covid-19 med ”bara lite hosta”.

28 av de 30 personer som bor på Ekhagens äldreboende får idag sin första dos av vaccin mot covid-19. Den andra och sista sprutan kommer att ges inom tre veckor. Nästa vecka börjar även vaccineringen på Strandhagens äldreboende. Vaccinationen på kommunens äldreboenden utförs av sjuksköterskor inom äldreomsorgen med stöd av ett vaccinteam från vårdcentralen Gnesta.

– Det känns fantastiskt skönt att vi nu är igång med vaccineringen och kan skydda våra äldre och sköra, säger Monica Persson, enhetschef hälso- och sjukvård samt kortvård.

Prioriterade grupper

Det är Folkhälsomyndigheten som beslutar prioriteringen om vilka som först ska erbjudas vaccin. I den första omgången är det boende på vård- och omsorgsboenden för äldre samt personal inom äldreomsorgen som prioriteras. I den första omgången ingår även personer som har hemtjänst och vuxna personer som bor ihop med någon som har hemtjänst.

Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till övriga grupper i samhället. Den nationella målsättningen är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Mer information

Läs mer om planering för vaccinering av äldre på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177:s webbplats. Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.