2020-01-16

gnesta.se har fått nytt utseende

Nu har vi förändrat utseendet på vår webbplats. Med kommunens reviderade grafiska profil som utgångspunkt har webbplatsen fått nya färger och typsnitt.

Vi beslutade om den reviderade grafiska profilen förra året och har sedan dess ändrat utseende på kommunens informationsblad som skickas hem till alla hushåll, nyhetsbreven från socialförvaltningen som finns i olika kommunala verksamheter, affischer och faktablad för olika frågor.

Nu har även gnesta.se anpassats till det nya. Framöver kommer även brev, rapporter och beslutsdokument kännas igen från vår nya grafiska form.

Grafiska profilens utgångspunkter

  • Allt vi kommunicerar ska hänga ihop och vara enhetligt
  • Det ska alltid vara tydligt att det är kommunen som är avsändare
  • En vägledning till kommunikation i olika kommunikationskanaler