2019-07-15

Hjälp med ärenden hos Servicecenter

Hos Servicecenter kan du få personlig hjälp utan att boka tid. Här kan du få vägledning i enklare ärenden som rör kommunen och svenska myndigheter.

Exempel på ärenden som du kan hjälp med eller vägledning i:

  • skriva ut och fylla i blanketter
  • kopiera och skanna dokument
  • logga in på till exempel internetbank