2021-03-30
Två händer.

Hjälp till att hjälpa

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Just nu behövs det ställföreträdare i Gnesta.

En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Som god man/förvaltare får du en gedigen grundutbildning samt fortbildningar och stöd i ditt uppdrag. Flens, Gnestas och Vingåkers kommuner har en gemensam överförmyndar­nämnd och nu söker de ställföreträdare i Gnesta. Skicka in din intresseanmälan redan idag, se kontakt.

Vill du veta mer? Se relaterad information.