2020-09-17
Äldreboendet Strandhagen i Gnesta en sommardag

Besöksförbudet på särskilt boende hävs

Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilt boende. Det innebär att Gnesta kommun då öppnar upp för besök på äldreboendena Strandhagen och Ekhagen samt på kortvården.

För att minska risken för smittspridning måste alla besök på särskilt boende förbokas. Det kommer därmed inte finnas fria besöksmöjligheter även om besöksförbudet i sig hävs.

– Varje enhet måste kunna säkerställa att det inte vistas för många utomstående i lokalerna samtidigt och vi vill även undvika att ha anhöriga som rör sig nära våra brukare inne på avdelningarna. Gnesta kommun ansvarar för att besöken i sig ska gå till på ett coronasäkert sätt och därför måste besöken bokas och ske på anpassade platser, berättar Veronica Östlin, tillförordnad socialchef i Gnesta kommun.

Tydliga besöksrutiner

Från och med måndagen den 21 september kan du börja boka in besök på särskilt boende, som gäller från att besöksförbudet hävs 1 oktober. Ett särskilt anpassat rum med plexiglasskärm ställs i ordning på varje boende där besöken får ske. Det kommer att finnas tydliga besöksrutiner med fokus på avstånd och hygien. Stort ansvar vilar också på den besökande att följa personalens direktiv på plats samt att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Följande gäller för den som vill besöka Strandhagen, Ekhagen eller kortvården från och med 1 oktober:

  • Endast bokade besök. Vi har tyvärr inte öppet för spontana besök. Från och med den 21 september kan du kontakta enheten du vill besöka för att boka en tid. Se kontaktuppgifter.
  • Har du möjlighet att träffa din anhörig utomhus underlättar det. Till att börja med kommer det endast finnas ett besöksrum på varje boende och därmed blir det också begränsat med tider för bokade besök inomhus.
  • Max två besökare åt gången till en brukare/boende.
  • Du ska vara frisk och känna dig helt symptomfri vid besöket. Känner du minsta symptom ska du boka av ditt besök.
  • Ingen närkontakt. Hur trevligt det än är att få krama sin anhörig så är det fortfarande avstånd som gäller.
  • Var noga med hygienen – tvätta och sprita händerna både innan och efter besöket.
  • Följ personalens direktiv på plats. De ansvarar också för att sprita av alla ytor i besöksrummet mellan varje besök.

Följer Folkhälsomyndighetens direktiv

Upphävandet av det nationella besöksförbudet på särskilt boende görs efter en samlad bedömning från både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Gnesta kommun följer utvecklingen som sker, om Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv kan vi komma att behöva ändra våra rutiner för besöken på våra särskilda boenden.

Mer information och rekommendationer om viruset hittar du här.