2020-05-05

Information om feriearbete

Till följd av coronavirusets spridning har Gnesta kommun fattat beslut att i år endast erbjuda feriearbete till ungdomar födda 2003.

Risken för smitta är stor och därför kan vi inte erbjuda feriearbete inom vård och omsorg, inte heller inom barnomsorgen, denna sommar. Detta gör att platserna inte kommer räcka till för alla. Platserna kommer att lottas ut.

Erbjudande om feriearbetsplats skickas ut med e-post under vecka 20. Du behöver svara senast 25 maj för att behålla platsen. Erbjudandet kommer att skickas till den e-post som angavs vid ansökan.