2023-05-04
Illustration med pratbubblor - dialog

Informationsmöte om trygghetsvandring

Är du medlem i en förening i Gnesta kommun och vill hjälpa till att skapa en ökad trygghet? Välkommen på ett informationsmöte om trygghetsvandring.

Gnesta kommun har ett rikt föreningsliv som genomför många aktiviteter för barn och unga. Det är vi otroligt glada för. Samtidigt finns en upplevelse om att det kan kännas otryggt för unga att röra sig i vår närmiljö.

Vill du och din förening hjälpa till för att skapa en ökad trygghet? Gnesta kommun har inlett ett samarbete med nattvandring.nu och vi vill tillsammans bjuda in er förening för att starta upp ett nätverk för att öka tryggheten främst i Gnesta tätort, men även vid andra platser där det behövs.

Med ett riktat bidrag ges ni som förening möjligheten att stärka inte bara upplevelsen av tryggheten i samhället, utan också föreningens kassa. Finns det intresse från er förening av att trygghetsvandra i en grupp om tre -fem personer som fyllt 18 år vid några tillfällen?

Informationsmöte och utbildning

Vill du och din förening veta mer är ni välkomna till en informationsträff och utbildning.

Datum: Torsdagen den 11 maj 2023
Tid: 19.00-21.00
Plats: B-salen på Elektron

Anmälan: sker via e-post till malin.broquist@gnesta.se senast den 8 maj så vi vet hur många bullar vi ska beställa. Har du någon födoämnesallergi, meddela gärna det!

Bakgrund

I framtidsplanen 2023-2025 som beslutades i Kommunfullmäktige 2022-12-19, finns ett uppdrag om att nattvandringsbidrag till föreningar införs i Gnesta kommun. För detta avsattes 25 000 kronor som är avsedda för till de föreningar som vill vara med och bidra.

Upplägg

Gnesta kommun kommer att teckna ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med nattvandring.nu

Varje intresserad förening tecknar ett eget nätverksavtal med nattvandring.nu. Då ingår reflexvästar, försäkring på de personer som vandrar, start-kit, kurser, vid behov erbjuds krisstöd och en mejladress. Man får tillgång till en app där man registrerar sin vandring.

Förslaget är att varje vandring är mellan klockan 19.00-23.00 och vi kommer att föreslå ett antal helger som Gnesta kommun tillsammans med polisen ser som prioriterade. Förslag på tillfällen är Gnestadagarna, fredagskvällen och lördagen, med två grupper (en på eftermiddagen och en på kvällen), niornas avslutningsfest, skolavslutning, skolstartshelg och valborg (men det hinner vi inte i år).

Kan alla föreningar ansluta sig för att trygghetsvandra?

Alla föreningar som uppfyller villkoren för att söka föreningsbidrag i Gnesta kommun kan delta. Ett tillfälle - en förening!

Vilka kan vara med och vandra?

  • Det kan vara föreningsaktiva över 18 år, föräldrar till ett lag/ grupp, mor- och farföräldrar, ledare, tränare, delar av en styrelse, medlemmar eller andra aktörer i en förening.
  • Viktigt att deltagarna är över 18 år.
  • Kravet är att det är minst tre personer per tillfälle som vandrar i föreningens namn.
  • Man kan vandra en eller flera gånger under året och varje tillfälle som registreras i appen. Underlaget i appen kommer att ligga till grund för utbetalningen av överenskommet bidrag till föreningens bankgiro/ postgiro.

Varmt välkomna önskar
Gnesta kommun, Polisen och nattvandring.nu