2022-11-03
Adventsljusstake

Julbelysningen tänds i Gnesta

Gnesta kommun prioriterar att minska elanvändningen i administrativa miljöer. Julbelysningen tänds i offentliga miljöer och vi sänker inte värmen på våra äldreboenden.

Alla individer, företag, organisationer och verksamheter behöver göra sitt för att dra ner på energiförbrukningen. Bristen på el och de höga elpriserna i Europa påverkar alla.

Kommunen har minskat sin elförbrukning

En mycket hög andel av Gnesta kommuns el är avtalat till fast pris till och med 2024. Det betyder att oron för skenande kostnader under kommande vinterhalvår inte är akut. Däremot är det ändå mycket angeläget att sänka energianvändningen på ett klokt sätt.

Glädjande nog ser det ut som att kommunens förbrukning av el blir betydligt lägre i år än förra året. Prognosen pekar mot att kommunen kommer att ha minskat sina elkostnader med drygt 18 procent jämfört med 2021.

Kommunens bolag arbetar medvetet för att ytterligare minska elförbrukningen i verksamheterna och fastigheterna runtom i kommunen. Nu går Gnestahem även med i allmännyttans satsning Klimatinitiativet. Se relaterad information.

Julbelysningen tänds

Kommunen prioriterar att tända julbelysningen i offentliga miljöer och att bibehålla en behaglig inomhustemperatur för boende och verksamma i kommunens verksamheter.

Förutom det långsiktiga arbetet med att minska elförbrukningen i våra verksamheter fokuserar vi på att öka medvetenheten och ändra beteenden hos medarbetare. Varje medarbetare uppmuntras att spara på el i sin arbetsvardag. I administrativa miljöer kommer vi också att avstå från att tända adventsljusstakarna i år.

Så här spar du el i hemmet

I dessa dagar finns energispartips att hitta överallt på internet. Energimyndigheten lyfter fram sex viktiga åtgärder:

  • använd el på rätt tid av dygnet
  • sänk värmen inomhus
  • använd mindre varmvatten
  • stäng av apparater och släck lamporna
  • behåll värmen i ditt hus
  • tänk efter vad du använder el till

Ett annat tips är Gnestahems snygga infomationsmaterial med smarta åtgärder för varje rum i hemmet. Se relaterad infomration.