2022-06-27

Kommunen gör plats för boende

Gnesta kommun har förberett sig för att kunna ta emot 26 personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

För att åstadkomma en jämnare fördelning av boendeplatser till skyddsbehövande beslutade regeringen tisdagen den 21 juni om ändringar i lagen om mottagande av asylsökande och skyddsbehövande.

Ändringen träder i kraft den 1 juli och innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande direkt till kommunerna. I samband med det här beslutet tas också beslut om förordningar som reglerar hur anvisningen ska genomföras.

Bland förordningarna märks de viktiga fördelningstalen. Det är det antal skyddsbehövande som Migrationsverket kan anvisa till varje respektive kommun. För mer information om vad den nya lagen och förordningarna innebär hänvisar vi direkt till Migrationsverkets webbplats, se relaterad information.

För Gnesta kommun innebär det att Migrationsverket kan anvisa 26 personer att bo i Gnesta kommun. För Göran Johansson, säkerhetssamordnare på Gnesta kommun och huvudansvarig för samordningen av boende till skyddsbehövande kommer det här inte som en överraskning och meddelar att kommunen är förberedd.

– Beslutet är väntat och vi har redan iordningställt boenden, säger Göran Johansson.

De skyddsbehövande är fortfarande inskrivna hos Migrationsverket som är fortsatt ansvariga för särskilda bidrag och annat. Kommunens ansvar är att färdigställa boenden och tillhandahålla skola, vård, omsorg och annan kommunal service.

Bibliotekets mötesplatsträffar för de som flytt kriget i Ukraina har varit lyckade och lett till att en grupp personer fått kontakt med varandra. Verksamheten fortsätter även under sommaren med träffar varje tisdag mellan klockan 10.00-12.00.