2023-02-21

Kommunen ökar säkerheten kring försändelser

Med anledning av den senaste tidens försändelser med hotfullt innehåll beslutade kommunstyrelsen igår att köpa in en tjänst som säkrar försändelser innan de når kommunen.

Kommunen har under en tid utsatts för hotfulla försändelser av olika typer. Både genom att brev skickats till kommunen samt att brev lagts direkt i verksamheters egna brevlådor. Polisen bedömer att inga av dessa försändelser och händelser är direkt farliga.

Ökad säkerhet genom skärpta rutiner

Med anledning av de händelser som inträffat har kommunen höjt säkerhetsmedvetenheten vid all hantering av försändelser. Bland annat har rutiner skärpts inom den centrala posthanteringen. Den personal som hanterar posten är extra vaksamma på försändelser som kan uppfattas vara avvikande, utifrån gällande rutin.

Kommunen sätter säkerheten för medarbetare, brukare, barn, ungdomar och förtroendevalda i främsta rummet. Även om inträffade händelser bedömts som ofarliga är säkerheten och den upplevda tryggheten på arbetsplatsen viktig för kommunen som arbetsgivare. Därför har kommunen genomfört nivåhöjande säkerhetsåtgärder internt och sett över möjligheten att säkra försändelser innan de når kommunen.

Försändelser ska nu granskas innan de når kommunen

För att ytterligare höja säkerhetsnivån som komplement till redan internt genomförda säkerhetshöjande åtgärder, beslutade kommunstyrelsen måndagen den 20 februari att köpa tjänsten Säkra brevförsändelser under en period.

Tjänsten Säkra brevförsändelser innebär i korthet att brev adresserade till Gnesta kommun omdirigeras direkt i PostNords nationella brevflöde till säkerhetsterminal för kontroll. Även direktinlämnade brev kan kontrolleras genom att de skickas från Gnesta kommun till säkerhetsterminal för kontroll.

Varje enskild försändelse kontrolleras efter avvikande, misstänkt eller potentiellt farligt innehåll. Försändelserna säkerhetskontrollernas utan att öppnas. Efter godkänd kontroll skickas försändelserna till Gnesta kommun via PostNord.