2019-12-04
fyrverkerier med styrpinne

Krav på tillstånd för fyrverkeriraketer

Kommer du att köpa, inneha eller använda fyrverkeriraketer med styrpinne? Från den 1 juni 2019 behöver du ha tillstånd. För att få tillstånd krävs särskild utbildning av en godkänd utbildningssamordnare.

Fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkerier. Därför har reglerna från och med den 1 juni 2019 skärpts. I och med den nya föreskriften (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor) krävs följande för att få skjuta raketer med styrpinne:

  • Tillstånd till användning av explosiv vara. Du som bor i Gnesta, Trosa, Oxelösund och Nyköping söker tillstånd hos Sörmlandskustens räddningstjänst.
    Se relaterad info.
  • Du måste kunna uppvisa en genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare. Se relaterad info.

Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier som allmänheten kan köpa i vissa butiker, framför allt inför nyår, berörs inte. Tänk på att användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd. Du kan läsa mer på MSB:s eller polisens webbplatser. Se relaterad info.