2018-05-30

Krisberedskapsvecka i hela landet

Konserver och annan mat som är bra att ha hemma i händelse av en kris.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Den pågår mellan 28 maj-3 juni.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som delas ut till alla hushåll i landet.

I Gnesta kommun kommer Krisberedskapsveckan att representeras på flera ställen under de kommande dagarna.

Hela veckan

Under hela veckan kan du besöka en utställning på medborgarkontoret. Där hittar du information om hur du kan förbereda dig inför en kris.

Torsdag 31 maj

Välkommen på en författarkväll och föreläsning om prepping och överlevnad. Du får lyssna på Anna-Maria Stawreberg, journalist och författare.

Dag: Torsdagen den 31 maj 2018
Tid: Klockan 19.00
Plats: Gnesta bibliotek, Marieströmsgatan 2

Lördag 2 juni

Kom till brandstationen under Gnestadagen. Här kan du träffa kommunen och fler av kommunens frivilligorganisationer som berättar och visar hur du kan skapa dig en bra beredskap inför en kris.

Vi som finns på plats är:

  • Gnesta kommun
  • Sörmlandskustens
  • Räddningstjänst
  • Civilförsvarsförbundet
  • Röda Korset
  • Bilkåren
  • Gnesta-Trosa Brukshundsklubb

Senast publicerad 2019-01-28