2021-04-21

Lägesbild covid-19

Aktuell lägesbild vecka 15. Smittan har gått ner något i Gnesta kommun och resten av Sörmland. Trycket på vården är fortsatt högt och det är viktigt att alla tar personligt ansvar och följer de lokala rekommendationerna.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

 • Den 21 april hade vi färre än sex konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.
 • I Gnesta kommun var det 39 konstaterade fall vecka 15.
 • I regionen var det totalt 1277 konstaterade fall vecka 15.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall.länk till annan webbplats

Vaccinering covid-19

 • Den 15 april inleddes vaccineringen på kommunens LSS-boenden. Totalt fick cirka 25 boende sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra, och sista dosen, ges om cirka sex veckor.
 • I regionen pågår just nu vaccination i fas 1 och fas 2. I dem faserna ingår bland annat personer som är födda 1956 och tidigare, personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, personer som har dialysbehandling samt personer som får insatser enligt LSS. Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten.
 • Personer under 65 år som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin kommer erbjudas en andra dos av ett annat vaccin.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering.länk till annan webbplats

Åtgärder i våra verksamheter

 • Med anledning av den ökade smittspridningen kommer högstadieeleverna på Frejaskolan ha delvis distansundervisning till och med 2 maj. Beslutet gäller inte elever i särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan och andra elever som rektor bedömer är sårbara vid distansundervisning.
 • Under vecka 16-17 har biblioteket och servicecenter öppet måndag-fredag 10-17. Under dessa veckor kommer inte kvällsöppet på torsdagar erbjudas. Anledningen är minskad personalbemanning.
 • I fredags, 16 april, gick Folkhälsomyndigheten ut med anpassade rekommendationer efter vaccinering. Boende på våra äldreboenden, som är vaccinerade med dos ett där det gått tre veckor, kan nu ta emot besök på sina rum. Besökare måste bära munskydd under hela besöket.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.länk till annan webbplats

Nationella och regionala beslut

 • Smittspridningen är hög i Sörmland. Därför förlängs de regionala allmänna rekommendationerna till och med 2 maj 2021.

Läs mer om de regionala allmänna rekommendationerna på regionens webbplats.länk till annan webbplats

 • Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

 • Den 16 april gick Folkhälsomyndigheten ut med anpassade rekommendationer för personer som vaccinerats mot covid-19.

Läs mer om de anpassade rekommendationerna efter vaccineringen på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats