2021-06-10

Lägesbild covid-19

Aktuell lägesbild vecka 22. Antal konstaterade fall har ökat lite i Gnesta kommun men fortsätter sjunka i övriga Sörmland. Det är fortsatt viktigt att följa de allmänna rekommendationerna – Undvik trängsel, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Vi publicerar regelbundet en samlad lägesbild för Gnesta kommun och Region Sörmland. Lägesbilden innehåller information om antal bekräftade fall, vaccination mot covid-19 och eventuella åtgärder i våra verksamheter. Den innehåller även ett urval av nationella och regionala beslut, rekommendationer och åtgärder.

Antal bekräftade fall

  • Den 9 juni hade vi noll konstaterade fall av brukare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Det är femte veckan i rad vi har noll fall.
  • I Gnesta kommun var det 9 konstaterade fall vecka 22. Att jämföra med vecka 21 då det var 4 konstaterade fall.
  • I regionen var det totalt 166 konstaterade fall vecka 22. Att jämföra med vecka 21 då det var 299 konstaterade fall.

Ta del av Region Sörmlands statistik över antal konstaterade fall. Länk till annan webbplats.

Vaccinering covid-19

  • Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är födda 1981 och tidigare, och personer som tillhör vissa andra riskgrupper.
  • I Gnesta kommun är det den privata aktören Vaccina AB som utför vaccineringen i köpcentrumet STOPP. Kontaktuppgifter till de privata aktörerna i regionen finns på 1177.se men bokning sker i de privata aktörernas bokningssystem.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen mot covid-19 i länet.

Ta del av Region Sörmlands information om vaccinering. Länk till annan webbplats.

Läs mer på regionens sida hur du bokar tid för vaccination. Länk till annan webbplats.

Åtgärder i våra verksamheter

  • Den 1 juni öppnade mötesplatsen Träffpunkten upp för fysiska aktiviteter för ett mindre antal besökare. Föranmälan krävs.
  • Den 7 juni öppnade Gnesta bibliotek för ett mindre antal besökare. Den 9 juni öppnade biblioteket i Stjärnhov.
  • Den 16 augusti 2021 öppnar Freja Bad & Gym för allmänheten, under förutsättning att smittspridningen inte ökar.

Ta del av förändringar som gjorts i våra verksamheter med anledning av pandemin.

Läs mer om Träffpunktens försiktiga öppning.

Läs mer om att biblioteken öppnar.

Nationella och regionala beslut

  • Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner, råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Läs mer om regeringens plan för avveckling av restriktioner. Länk till annan webbplats.

  • Den 1 juni upphörde de regionala rekommendationerna att gälla. Självklart fortsätter vi att följa de allmänna nationella råden.

Ta del av de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.